No4032模特李雅柔大理旅拍户外脱绚丽和服露豪乳血滴子遮点诱惑写真49P李雅柔秀人网

No4032模特李雅柔大理旅拍户外脱绚丽和服露豪乳血滴子遮点诱惑写真49P李雅柔秀人网

假令已下,脉数不解,合热则消谷善饥,至六七日不大便者,有瘀血也,宜抵当汤。此可发汗,汗之病不愈者,何也?

阳明则热而不虚。若加烧针,心怵惕,烦躁不得眠。

 呕而发热者,小柴胡证。太阳主表,故中风多表证;阳明主里,故中风多里证。

且加味俱用五分,而附子一枚、薤白三升,何多寡不同若是,不能不致疑于叔和编集之误耳。明诸水火相胜义,谓水胜则火灭,火胜则水干也。

人身阴阳之气,互为之根,而又以阳为主,故阳脉微则阴脉亦弱。因火为邪,则为烦逆,追虚逐实,血散脉中。

此湿流关节,故不解也,须五苓以除其湿。数为虚热,不能消谷。

Leave a Reply