NDRA-017 谷原希美作品2016年04月02日

NDRA-017 谷原希美作品2016年04月02日

赤白翳膜鱼、酒、面、辛辣、色欲。 欲解,饮生姜甘草汤。

其性畏蚊,螫之即死。时珍曰∶按∶徐表《异物志》云∶马轲螺,大者围九寸,细者围七八寸,长三四寸。

每脂麻汤下十丸,日二服,取效。 此以凫、对言,则家也、野也,益自明矣。

按∶《素问》云∶有病胸胁支满者,妨于食,少时,有所大脱血。藏器曰∶以热饭盛密器中作食,毒人至死。

阆归告妻云∶吾事之不可,送之家贫,何以生为?今其腹中自有子,不必尽是变化也。

 《外台》∶用大小豆一升,水二斗,煮食饮汁,一顿服尽,当下痢尽即瘥。宗曰∶人言孕妇忌食鸬,为其口吐雏。

Leave a Reply