Vol.239嫩模徐安安黑色抹胸礼裙配无内黑丝裤袜半脱露翘臀诱惑写真[50P]_徐安安_花漾

Vol.239嫩模徐安安黑色抹胸礼裙配无内黑丝裤袜半脱露翘臀诱惑写真[50P]_徐安安_花漾

曰∶今人利湿,不问寒热,水症,尽用龙胆草以利湿。 肺经有实邪,黄芩用之,可以解热;肺经有虚邪,黄芩用之,反足以增寒。

最泻火,亦能入肝。调月水气滞血凝,止血晕,跌扑损伤,下血崩淋,心腹卒痛,小肠胀疼,皆能主治。

虽多用久用,亦有损于胃,然肾经未伤,本实不拨,一用温补,便易还原,其弊尚不至于杀人。青黛至微,而能化斑者,以其善凉肺金之气。

然后用附子、肉桂导其上通,则暗交于至阴之心矣。下焦之水肿,若是气虚,用牵牛迅逐,亦每无功,与上焦正相同。

肾气不交于心,宜补其肾;心气不交于肾,宜补其心。脾胃一伤,则肺金受刑,何能制肝。

但牵牛利水,其功,何必又用甘遂,以牵其时耶?至于治外感之法,莫过仲景公伤寒书之备。

Leave a Reply